چندرسانه‌ای

فیلم: تأسیس کاخ جوانان و ترویج فرهنگ غرب

در دهه چهل محمدرضا پهلوی کاخ جوانان را به تقلید از انجمن مسیحی مردان جوان آمریکا تأسیس کرد. اولین شعبه کاخ جوانان در آبان 1345 در تهران افتتاح شد و مقرر کردند تا شعبه‌های بیشتری در تهران و حداقل یک شعبه در هر شهر تأسیس شود. هدف این مراکز در واقع دور کردن جوانان از تفکرات مذهبی بود تا جایی که وقتی تردد آمریکاییان به این مراکز زیاد شد تصمیم به مراقبت نظامی از آنها گرفته شد.

فیلم: چگونگی توسعه فرهنگ غرب در مراکز آموزشی

با توسعه آموزش زبان انگلیسی در مراکز آموزشی در ایران در واقع آمریکاییان تصمیم داشتند فرهنگ خود را در میان نوجوانان و جوانان ایرانی ترویج دهند بنابراین افراد بسیاری به عنوان معلم زبان به ایران آمده و مشغول تدریس شدند که باید گزارشی از مدارس و دانشگاه‌ها به مأموران اطلاعات در آمریکا می‌دادند. تا قبل از کودتای 28 مرداد 1332 زبان فرانسه در مدارس آموزش داده می‌شد اما بعد از آن زبان انگلیسی را با اهداف خاص جایگزین کردند.

فیلم: نفوذ بهائیان در مراکز آموزشی

در دهه 40 شمسی بهائیان در تمام مراکز آموزشی رخنه کردند. رؤسای دانشگاه‌های تهران، تبریز، جندی‌شاپور و دانشگاه پهلوی و... بهایی بودند. تهیه جزوه‌های نوجوانان بر عهده بهائیان بود. در سال 1347 فرخ‌رو پارسا به ریاست وزارت آموزش و پرورش منصوب شد. پارسا که بهایی بود درس عربی را از دبیرستان حذف کرد و به مبارزه با حجاب پرداخت. او چادر را نشانه تنبلی و مانع پیشرفت زنان معرفی کرد.

فیلم: جایگاه بهائیان در حکومت پهلوی

از دهه سی به بعد بهائیان نفوذ و قدرت زیادی در حکومت پهلوی پیدا کردند. بعد از کودتای 28 مرداد 1332، شاه تحت فشار آیت‌الله العظمی بروجردی برخوردهای ظاهری و نمایشی با بهائیان داشت اما در واقع آنها در مراکز مختلف کشور اختیارات فراوانی داشتند.

فیلم: سیاست ترویج فرهنگ غربی در آموزش به کودکان و نوجوانان

در ادامه اجرای انقلاب سفید، سازمان‌های مختلفی تربیت کودکان و نوجوانان را بر عهده گرفته بودند، از جمله فرح پهلوی. یکی از اقدامات فرح راه‌اندازی پیشاهنگی دختران در 1336 بود که هدف آن آشنایی و تربیت دختران با الگوهای غربی بود. همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که توسط لیلی ارجمند اداره می‌شد سعی داشت کودکان را از طریق کتاب، فیلم و نمایش، با فرهنگ غرب آشنا کند.

فیلم: برگزاری کنگره آزادزنان و آزادمردان

در آغاز اجرای برنامه انقلاب سفید[1342]، دولت کنگره آزادزنان و آزادمردان را برگزار کرد. ریاست این کنگره با حسنعلی منصور بود. فضای فکری حاکم بر سخنرانی‌ها در مسیر حرکت رضاشاه برای کشف حجاب بود. از آنجا که نیروهای سپاه دانش نظامی محسوب می‌شدند؛ ساواک به واسطه افراد سپاه دانش از شرایط سیاسی اجتماعی مناطق مختلف کشور خبردار می‌شد.

فیلم: عملکرد سپاه دانش

افراد دیپلمه در قالب آموزگاران سپاه دانش به مناطق محروم اعزام و فعالیت خود را آغاز کردند. آمارها نشان از با سواد شدن تعدادی از زنان و مردان بود، اما سپاه دانش در قالب آموزشِ خواندن و نوشتن، با جهت‌گیری‌های فرهنگی به تبلیغ درباره خاندان پهلوی مشغول بود. این در حالی بود که پس از کودتای 28 مرداد 1332 ، شاه در میان طبقه با سواد جامعه چهره‌ای دیکتاتور پیدا کرده بود.

فیلم: اصل ششم انقلاب سفید و هدف از تشکیل سپاه دانش

در دهه چهل که ایران 22 میلیون جمعیت داشت در واقع 75درصد مردم در روستاها زندگی می‌کردند در حالی که 24درصد معلمان در روستاها مشغول به تدریس بودند. سپاه دانش در جهت تغییر وضعیت آموزشی در مناطق محروم تشکیل شد که اصل ششم انقلاب سفید شاه با همان اهداف خاص او بود.

فیلم: تأثیر تحولات فرهنگی جهانی بر ایران در دهه چهل

در دهه چهل(دهه شصت میلادی) جهان از نظر فرهنگی و اجتماعی در سلطه غرب بود و به سوی بی‌اخلاقی پیش می‌رفت. با روی کارآمدن کندی در آمریکا و طرح دکترین او، تغییرات اقتصادی واجتماعی در جهان بیشتر شد. محمدرضا پهلوی هم در جهت پیشبرد اهداف کندی در ایران طرح انقلاب سفید را در قالب برنامه‌های کندی تدوین کرد.

فیلم: تحولات نظام آموزشی در دهه چهل

در سال 1333 هنگامی که نیکسون معاون رئیس‌جمهور آمریکا در روز 16 آذر به ایران آمد دانشجویان دست به اعتراض زدند که با تیراندازی نظامیان 3 دانشجو شهید شدند. در سال 1336 نیز دانشجویان اجتماعی ضد اسرائیلی ترتیب دادند و در نهایت سال 1340 آموزگاران به وضعیت آموزشی معترض شدند که یک معلم به شهادت رسید. این اتفاقات شروع نارضایتی در فضای آموزشی را در دوره پهلوی رقم زد.
2
...

جدیدترین مطالب

پربازدیدها

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 1342 محفوظ است.