اسناد

جلسه روضه‌خوانی در منزل آقای انصاری و گفت‌وگو در مورد اوضاع عراق 1343/06/13

شماره : 12924/20 الف تاریخ 16/6/43 برابر اطلاع ساعت 0900 روز 13/6/43 جلسه روضه خوانى در منزل آقاى انصارى واقع در خیابان ایرانشهر کوچه انصارى با شرکت آقایان شیخ على زنگنه. رنجبر، شیخ عبدالحسین هدایتى. سید ناصر مهدوى مشهور بجزایرى. کارمند وزارت دادگسترى. شیخ عزیزاللّه‌ حسین دبیر معمم وزارت فرهنگ. شیخ جواد رضائى. شیخ على زنگنه. شیخ محمد زنگنه. شیخ شریفى و عده‌اى دیگر از آنها تشکیل و بطور خصوصى در اوضاع عراق صحبت میکردند. آقاى سید ناصر مهدوى گفت من در عراق زیاد بوده‌ام...

گزارش ساواک از فعالیتهای شیخ محمود انصاری و شیخ احمد انصاری بر ضد حکومت پهلوی 31/5/1343

شماره : 11130/20 الف تاریخ : 31/5/43 موضوع : طلاب نجف آقایان شیخ محمود و شیخ احمد انصارى برادران شیخ مرتضى انصارى قمى که ساکن قم میباشد و در تهران منبر میرود اخیرا این دو برادر (محمود و احمد) با شیخ على تبارى بروجردى از نجف به ایران آمده و از ساعت 1900 الى 2000 در مسجد شاه اطراف حوض یا نزدیک محلى که شیخ ضیاءالدین خوافى1 امام جماعت نماز میخواند مینشیند این آقایان در نجف دائما با روحانیون مخالف ایران در تماس بوده و تمام اعلامیه‌ها و یا سخنرانیهائى که بر علیه ایران و...

تشکیل جلسه در منزل سیدجلال‌الدینی تهرانی،موضوع و فهرست اعضای شرکت کننده در آن 30/5/1343

شماره : 11283/20 الف تاریخ : 2/6/43 موضوع : جلسه منزل سیدجلال‌الدین تهرانى صبح روز جمعه مورخه 30/5/43 جلسه منزل آقاى سید جلال‌الدین تهرانى با شرکت قریب شانزده نفر منجمله آقایان دکتر مرتضى یزدى. دکتر پرویزفر قاضى دادگسترى. سیدابوالقاسم سرکشیک سردفتر اسناد رسمى. محمدصادق تهرانیان مدیر روزنامه خراسان. تهرانیان مدیر چاپخانه. سیدکاظم افجه‌اى. محمد رئوف درویش. عبدالحمید مجد سجادى. یداللّه‌ محمدى عضو بانک مرکزى. تجلى بخش عضو بازنشسته وزارت دارائى. مروج. کى‌استوان...

اثرات تبلیغات برای تاسیس دارالتبلیغ اسلامی در آذربایجان 29/5/1343

شماره : 15478/5 تاریخ : 29/5/43 از شهربانیهاى آذربایجان شرقى بجناب آقاى استاندار معظم آذربایجان شرقى درباره دارالتبلیغ اسلامى ـ محترما بعرض میرساند. طبق اطلاع آیت‌اله شریعتمدارى بمنظور تربیت مبلغین دینى تصمیم میگیرد که در قم مدرسه‌اى بنام دارالتبلیغ اسلامى جهت تحصیل طلاب تأسیس نمایند که در تاریخ اردیبهشت ماه 43 روز عید سعید غدیر اولین کلنگ آن وسیله ایشان در قم با تشریفات خاصى بزمین زده شده و سپس آقاى شریعتمدارى سخنرانیهائى در مورد مدرسه دارالتبلیغ اسلامى...

تحقیقات ساواک درباره حاج علی توسلی و سوابق وی 27/5/1343

گیرنده : تیمسار ریاست اداره دادرسى ارتش تاریخ : 27/5/43 فرستنده : ساواک موضوع : درباره حاج على توسلى شماره عطف 677/3/11 ـ 9/4/43 در مورد هدایت و معرفى نامبرده بالا به شعبه 3 بازپرسى با اقداماتیکه تاکنون از طرف مأمورین ساواک تهران بعمل آمده نتیجه قطعى عاید نگردیده است تحقیقات غیرمحسوسى که در مورد نامبرده معمول گردیده حاکیست که مشارالیه بعد از وقایع 15 خرداد سال 42 تاکنون در محل کار خود دیده نشده و کسى نیز از محل اختفاى او اطلاعى ندارد. از طرفى حاج توسلى که از بارفروشان...

متن اعلامیه‌ای تحت عنوان میهمانت کی خواندن که خود صاحب خانه‌ای که از سوی مسلمانان اصفهان منتشر شده بود 24/5/1343

تاریخ : 24/5 میهمانت کى خواندن که خود صاحب خانه‌اى درود بر مردم مسلمان اصفهان سلام بر اصفهانى شجاع و مسلمان‌آفرین آفرین بر شما که اینچنین استقبال پرشکوه و جلال از خطیبى شهیر و ناطقى زبردست کردید سلام بر تو اى دهقان اصفهانى درود بر تو و آفرین بر آن طاق نصرتهاى زیبا و پرشکوه تو آن قربانیهاى بیشمار و آن استقبال گرم تو اى دهقان همه و همه دلیل بر دیانت تو و گواه صادقى بود که حتى یک ذره هم تبلیغات بیدینى هیئت حاکمه در تو نفوذ نکرده بلکه بریش گردانندگان خیمه‌شب...

تاخیر در انتشار اعلامیه امام خمینی در مورد لوایح ششگانه 21/5/1343

شماره : 10339/20 الف تاریخ : 21/5/43 موضوع : انتشار اعلامیه از طرف آیت‌اله خمینى برابر اطلاع انتشار اعلامیه از طرف آیت‌اله خمینى در مورد (این که مشروطیت حقیقى وجود ندارد و به اتکاء لاشه مواد ششگانه رمق مردم را گرفته‌اند) به تأخیر افتاده است. در پرونده آیت‌اللّه‌ خمینى بایگانى شود صابرى 22/5 گیرندگان: اداره کل سوم 321

پاسخ ممتنع امام خمینی به یکی از طلاب تبریز در مورد دارالتبلیغ که نشاندهنده عدم رضایت امام در مورد تاسیس این مرکز بود 20/5/1343

شماره : 10904/20 الف تاریخ : 20/5/43 موضوع : روحانیون با ایفاد یک برگ فتوکپى پیوست مخالفت شریعتمدارى با خمینى بصورت علنى و آشکارا جلوه‌گر شده مؤید این ادعا سئوال و جوابى است که آقاى حسین روغتیو و روحانى تبریز از خمینى نموده و مشارالیه جواب داده است. در اخبار درج شد اقدامى ندارد بایگانى شود 22/5 روحانیون 959 ـ م ـ و گیرندگان : اداره کل سوم بخش 321 محضر مقدس حضرت آیه‌اللّه‌العظمى جناب آقاى حاجى آقا روح‌اللّه‌ موسوى خمینى دامت برکاته محترما رأى شریف خودتان را در مورد...

رونوشت اعلامیه شماره دو جمعیت اسلامی روشنفکران شیراز 19/5/1343

گیرنده : مدیریت کل اداره سوم تاریخ : 19/5/43 فرستنده : ساواک فارس شماره : 6064/7/ ه موضوع : پخش اعلامیه شماره عطف : 15429/321 - 7/5/42 یک برگ فتوکپى اعلامیه شماره 2 جمعیت اسلامى روشنفکران شیراز که وسیله پست براى این ساواک ارسال شده جهت استحضار به ضمیمه تقدیم و اشعار میدارد براى شناسائى تهیه‌کنندگان و عاملین چاپ مشغول بررسى بوده نتیجه متعاقبا گزارش خواهد شد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت فارس. جعفرى 19/5/

جلسه مشترک امام خمینی(ره)، آیت‌الله شریعتمداری در منزل آیت‌الله مرعشی نجفی 18/5/1343

موضوع : تشکیل جلسه طبق اطلاع واصله. شب 18/5/43 از ساعت 2030 الى 2130 آقایان خمینى و شریعتمدارى در منزل آقاى نجفى جلسه داشته‌اند. رونوشت جهت تحقیق و اعلام چگونگى بریاست ساواک قم ایفاد میگردد. رئیس بخش امور اجتماعى افضلى 25/5/43 بایگانى 1/6 ساواک تهران جهت اطلاع و اعلام چگونگى موضوع
4
...

جدیدترین مطالب

پربازدیدها

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 1342 محفوظ است.