گفت‌وگو/خبر

تدوين كتاب‌هاي مستند و پژوهشي درباره قيام 15 خرداد دو بال پرواز پژوهش‌هاي تاريخي به سوي معرفي اين قيام است.رئيس همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها»، تدوين كتاب‌هاي مستند و پژوهشي درباره قيام 15 خرداد را به دو بال پرواز پژوهش‌هاي تاريخي به سوي معرفي اين قيام توصيف كرد.

به گزارش ستاد خبري همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها» هدايت‌الله بهبودي، رئيس همايش و مسؤل دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري گفت: يك مصاحبه‌گر و محقق تاريخي كه قصد جمع‌آوري تاريخ شفاهي را دارد، بايد با آگاهي و تبحر وارد اين حوزه شود و سعي كند از بين ديده‌ها و شنيده‌ها، بهترين و نزديك‌ترين نقل‌قول به حادثه را انتخاب كرده و به تأليف آن بپردازد.

وي ادامه داد: پژوهشگران نبايد به نقل‌قول يك نفر تكيه كنند. آن‌ها بايد با استفاده از منابع ديگر به تواتر رسيده و آن را به عنوان يك سند متقن استفاده كنند. بررسي تاريخ شفاهي در عين سادگي، بسيار مشكل است و محققان در اين راه بايد همه جوانب را بسنجند.

بهبودي افزود: در حال حاضر، قيام 15خرداد شكل و شمايل تاريخي پيدا كرده و از دايره توصيفات و تعريفات ‌به واسطه نزديكي به آن، خارج شده است. قيام 15خرداد به دو دليل، در تاريخ انقلاب كمرنگ جلوه مي‌كند. اول اينكه، در مقابل حوادث بزرگ همزمان با خود مانند:نهضت ملي شدن صنعت نفت، كوچك جلوه مي‌كند و دليل دوم اين است كه اين قيام، از لحاظ مدت زمان كوتاه بوده است. يعني در يك روز اتفاق افتاده و تمام شده است.

مدير همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها»، به كم‌توجهي دانشگاه‌ها به اين حادثه تاريخي اشاره كرد و گفت: مجامع علمي ايران، به ويژه دانشگاه‌ها از آنجايي كه به حوزه تاريخ معاصر وارد نمي‌شوند، اين واقعه را دستمايه پايان‌نامه‌ها و تحقيقات خود قرار نمي‌دهند و به تبيين و تدريس آن نمي‌پردازند. به همين دليل، تنها شاهد فعاليت تحقيقاتي سازمان‌هاي مرتبط با قيام 15 خرداد هستيم.

هدايت‌الله بهبودي در پايان، انتشار كتاب‌هاي «اسناد 15خرداد» و «قيام 15خرداد به روايت اسناد» توسط مركز بررسي اسناد تاريخي و مجموعه 11جلدي «خاطرات 15 خرداد» به همت دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري را گامي مهم در آغاز تحقيقات درباره قيام 15خرادا سال 1342 دانست و بر ادامه اين راه تاكيد كرد.

همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها»، به همت دفتر ادبيات انقلاب اسلامي روز يكشنبه 12 خرداد ماه جاري، از ساعت 9 تا 19 در تالار انديشه حوزه هنري برگزار مي‌شود.

رئيس همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها»، تدوين كتاب‌هاي مستند و پژوهشي درباره قيام 15 خرداد را به دو بال پرواز پژوهش‌هاي تاريخي به سوي معرفي اين قيام توصيف كرد.

به گزارش ستاد خبري همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها» هدايت‌الله بهبودي، رئيس همايش و مسؤل دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري گفت: يك مصاحبه‌گر و محقق تاريخي كه قصد جمع‌آوري تاريخ شفاهي را دارد، بايد با آگاهي و تبحر وارد اين حوزه شود و سعي كند از بين ديده‌ها و شنيده‌ها، بهترين و نزديك‌ترين نقل‌قول به حادثه را انتخاب كرده و به تأليف آن بپردازد.

وي ادامه داد: پژوهشگران نبايد به نقل‌قول يك نفر تكيه كنند. آن‌ها بايد با استفاده از منابع ديگر به تواتر رسيده و آن را به عنوان يك سند متقن استفاده كنند. بررسي تاريخ شفاهي در عين سادگي، بسيار مشكل است و محققان در اين راه بايد همه جوانب را بسنجند.

بهبودي افزود: در حال حاضر، قيام 15خرداد شكل و شمايل تاريخي پيدا كرده و از دايره توصيفات و تعريفات ‌به واسطه نزديكي به آن، خارج شده است. قيام 15خرداد به دو دليل، در تاريخ انقلاب كمرنگ جلوه مي‌كند. اول اينكه، در مقابل حوادث بزرگ همزمان با خود مانند:نهضت ملي شدن صنعت نفت، كوچك جلوه مي‌كند و دليل دوم اين است كه اين قيام، از لحاظ مدت زمان كوتاه بوده است. يعني در يك روز اتفاق افتاده و تمام شده است.

مدير همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها»، به كم‌توجهي دانشگاه‌ها به اين حادثه تاريخي اشاره كرد و گفت: مجامع علمي ايران، به ويژه دانشگاه‌ها از آنجايي كه به حوزه تاريخ معاصر وارد نمي‌شوند، اين واقعه را دستمايه پايان‌نامه‌ها و تحقيقات خود قرار نمي‌دهند و به تبيين و تدريس آن نمي‌پردازند. به همين دليل، تنها شاهد فعاليت تحقيقاتي سازمان‌هاي مرتبط با قيام 15 خرداد هستيم.

هدايت‌الله بهبودي در پايان، انتشار كتاب‌هاي «اسناد 15خرداد» و «قيام 15خرداد به روايت اسناد» توسط مركز بررسي اسناد تاريخي و مجموعه 11جلدي «خاطرات 15 خرداد» به همت دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري را گامي مهم در آغاز تحقيقات درباره قيام 15خرادا سال 1342 دانست و بر ادامه اين راه تاكيد كرد.

همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها»، به همت دفتر ادبيات انقلاب اسلامي روز يكشنبه 12 خرداد ماه جاري، از ساعت 9 تا 19 در تالار انديشه حوزه هنري برگزار مي‌شود.

رئيس همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها»، تدوين كتاب‌هاي مستند و پژوهشي درباره قيام 15 خرداد را به دو بال پرواز پژوهش‌هاي تاريخي به سوي معرفي اين قيام توصيف كرد.

به گزارش ستاد خبري همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها» هدايت‌الله بهبودي، رئيس همايش و مسؤل دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري گفت: يك مصاحبه‌گر و محقق تاريخي كه قصد جمع‌آوري تاريخ شفاهي را دارد، بايد با آگاهي و تبحر وارد اين حوزه شود و سعي كند از بين ديده‌ها و شنيده‌ها، بهترين و نزديك‌ترين نقل‌قول به حادثه را انتخاب كرده و به تأليف آن بپردازد.

وي ادامه داد: پژوهشگران نبايد به نقل‌قول يك نفر تكيه كنند. آن‌ها بايد با استفاده از منابع ديگر به تواتر رسيده و آن را به عنوان يك سند متقن استفاده كنند. بررسي تاريخ شفاهي در عين سادگي، بسيار مشكل است و محققان در اين راه بايد همه جوانب را بسنجند.

بهبودي افزود: در حال حاضر، قيام 15خرداد شكل و شمايل تاريخي پيدا كرده و از دايره توصيفات و تعريفات ‌به واسطه نزديكي به آن، خارج شده است. قيام 15خرداد به دو دليل، در تاريخ انقلاب كمرنگ جلوه مي‌كند. اول اينكه، در مقابل حوادث بزرگ همزمان با خود مانند:نهضت ملي شدن صنعت نفت، كوچك جلوه مي‌كند و دليل دوم اين است كه اين قيام، از لحاظ مدت زمان كوتاه بوده است. يعني در يك روز اتفاق افتاده و تمام شده است.

مدير همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها»، به كم‌توجهي دانشگاه‌ها به اين حادثه تاريخي اشاره كرد و گفت: مجامع علمي ايران، به ويژه دانشگاه‌ها از آنجايي كه به حوزه تاريخ معاصر وارد نمي‌شوند، اين واقعه را دستمايه پايان‌نامه‌ها و تحقيقات خود قرار نمي‌دهند و به تبيين و تدريس آن نمي‌پردازند. به همين دليل، تنها شاهد فعاليت تحقيقاتي سازمان‌هاي مرتبط با قيام 15 خرداد هستيم.

هدايت‌الله بهبودي در پايان، انتشار كتاب‌هاي «اسناد 15خرداد» و «قيام 15خرداد به روايت اسناد» توسط مركز بررسي اسناد تاريخي و مجموعه 11جلدي «خاطرات 15 خرداد» به همت دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري را گامي مهم در آغاز تحقيقات درباره قيام 15خرادا سال 1342 دانست و بر ادامه اين راه تاكيد كرد.

همايش «15خرداد 1342 ـ زمينه‌ها و بسترها»، به همت دفتر ادبيات انقلاب اسلامي روز يكشنبه 12 خرداد ماه جاري، از ساعت 9 تا 19 در تالار انديشه حوزه هنري برگزار مي‌شود.

ستاد خبری
همایش 15خرداد1342, زمینه ها و بسترها 
تعداد بازدید: 3314آرشیو گفت‌وگو/خبر

نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی:

جدیدترین مطالب

پربازدیدها

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 1342 محفوظ است.