اسناد

پخش اعلامیه‌ای تحت عنوان جمعیت روشنفکران شیراز در برخی شهرستانهای استان فارس 1343/05/07گیرنده : ساواک فارس (شیراز)تاریخ : 43 /5 /7 فرستنده : اداره کل سوم شماره : 15421 /321 موضوع : پخش اعلامیه اخیرا اعلامیه‌اى تحت عنوان «جمعیت روشنفکران شیراز» در پاره‌اى از شهرستانهاى کشور پخش گردیده است. با ایفاد یک نسخه از فتوکپى اعلامیه مزبور خواهشمند است دستور فرمائید نسبت بشناسائى تهیه‌کنندگان و عاملین چاپ و توزیع آن اقدام مقتضى معمول و چگونگى را اعلام نمایند. مدیرکل اداره سوم. مقدم از طرف 6 /5 آقاى ابراهیمى شخصا بعرض مقام ریاست برسانید و سپس اقدام گردد. 43 /5 /11 اینهمه آوازه‌ها از شه بود گر چه از حلقوم اسداللّه‌ بود از جمله حقایقى که واقعا هیئت حاکمه آنها را درک نمیکند عبارتست از (1) نیروى عظیم ملت (2) فهم و ادراک عموم مردم خصوصا طبقه روشنفکر (3) قهر آشتى‌ناپذیر ملت با استعمار و عمال خصوصا خود هیئت حاکمه که 23 سال بلکه 40 سال است هر روز بعنوانى درصدد فریب مردم برآمده‌اند (یک روز دفع اجانب و تثبیت استقلال ایران یک روز مبارزه با بیسوادى. یکروز مبارزه با کمونیسم. یکروز مبارزه با فساد. یکروز اصلاحات ارضى. یکروز انقلاب شاه و ملت. یکروز مبارزه با بیکارى. یکروز سازندگى ایران نوین و یکروز...) که همه جز حرف چیزى نبوده و نیست(4) این حقیقت که دیگر حناى هیئت حاکمه خصوصا شخص شاه پیش ملت ایران رنگى ندارد وووو ... و اما من باب مثال از جمله حقایقى که هیئت حاکمه میفهمد و چنین وانمود میکند که نمى‌فهمد اینست که هیئت حاکمه میداند مردم ایران بآنها اعتماد ندارند اما خود را بنفهمى میزند و باز هم هر روز نغمه جدیدى ساز میکند (نقشه مبارزه با فسادش فاش میشود مبارزه با بیسوادى را پیش میکشد «حزب ملیونش مفتضح میشود حزب ایران نوین راه میاندازد» انقلاب شاه و ملتش با آن فضاحت رسوا میشود دوره سازندگى آغاز میکند و قص علیهذا). اینک ما روشنفکران شیراز یک حقیقت را که ناشى از فهم ملت و نفهمى هیئت حاکمه است براى روشن شدن ذهن بسیار کودن هیئت حاکمه و بخصوص شخص شاه بایشان گوشزد میکنیم. اى شاه اى هیئت حاکمه و اى اربابان آمریکائى انگلیسى و روسى هیئت حاکمه بدانید ملت ایران که بیش از حد تصور شما فهمیده است هر تصمیمى بگیرید و هر قدر پیچ و خمش بدهید باز بماهیت آن پى میبرد (حتى اگر تصمیم خود را بوسیله نوکران دست دوم اشاعه دهید). اى هیئت حاکمه بدبخت و سیه‌روز شما اگر فکر میکنید ملت ایران نمیفهمد مقالات روزنامه‌هاى مزدور راجع بسالگرد قیام مقدس پانزدهم خرداد توسط سازمان امنیت تهیه شده و در اختیار ایشان قرار گرفته است اشتباه عظیمى میکنید شما اگر فکر میکنید وقتى در رادیو و روزنامه‌ها صحبت از ابراز احساسات مردم نسبت بخودتان میکنید ملت نمیفهمد وضعتان بسیار متزلزل شده است اشتباه میکنید شما اگر فکر میکنید وقتى میگوئید روزنامه‌ها و مردم و دولت آمریکا و ایرانیان مقیم آمریکا از شاه استقبال گرمى کردند ملت ایران نمیفهمد در آمریکا با ظرفهاى زباله و گوجه فرنگى و تشکیل یک دمونستراسیون1 باشکوه همراه با شعارهاى ضد شاه از شاه استقبال کرده‌اند همچنانکه در اتریش و ایتالیا کردند، اشتباه میکنید. شما اگر فکر میکنید ملت نمیفهمد سفر سه هفته‌اى شاه در اثر دهن‌کجى دانشجویان مقیم آمریکا به 14 روز کشیده است و دیکتاتور سریعا بایران فرار کرده اشتباه میکنید. شما اگر فکر میکنید ملت نمیفهمد نغمه طرح جدید قانون خانواده2 که مغایر قوانین اسلام است توسط شخص شاه و خواهرانش (که حقا ملکه‌هاى باکره باید لقب بگیرند) ساز شده و سناتورى از فاحشه بدتر مانند خانم منوچهریان3 آلت دستى بیش نیست اشتباه میکنید. ملت ایران مثل وجود آفتاب میداند مسبب تمام بدبختیها و فشارها و کشتارها و چپاول‌ها شخص شاه خائن و هیئت حاکمه قانون‌شکن است و بعبارت دیگر. اینهمه آوازه‌ها از شه بود گر چه از حلقوم اسداللّه‌ بود اما این مرتبه همچنانکه درک کردید و قدمى بعقب رفتید مثل دفعات قبل نیست ملت ایران بحکم عموم مراجع تقلید که در این مورد هم کاملاً متفق‌القولند خون کلیه کسانیکه طراح چنین طرحى هستند و یا تصویب‌کننده و صحه گزارنده بر آن باشند خواهد ریخت و یکلحظه بایشان امان نخواهد داد. در خاتمه چنانچه از نوشته روزنامه پارس4 شیراز معلوم میشود میخواهند بحرین عزیز را یکپارچه در اختیار اربابان انگلیسى بگذارید اما قبل از انجام این خدمت شما را بجهنم؟ جمعیت روشنفکران شیراز
قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک جلد ششم تبعید
 
تعداد بازدید: 2784آرشیو اسناد

نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی:

جدیدترین مطالب

پربازدیدها

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 1342 محفوظ است.