اسناد

گزارش سفیر لبنان به وزارت خارجه کشور خود در مورد روابط ایران و اسرائیل 1343/06/21شماره 13174 /231 تاریخ : 21 /6 /43 موضوع : گزارش سفیر لبنان طبق اطلاع : سفیر لبنان در تهران قبل از عزیمت از تهران بوزارت امورخارجه کشور متبوعه‌اش گزارش نمود. دکتر دوریل نماینده یهودى‌ها در تهران تعمدا یادداشتهائى بسفارتخانه‌هاى مقیم تهران ارسال و خود را سفیر اسرائیل و اعضاء هیئت دیپلماسى خود را بترتیب معرفى نموده بود. این سفارت نظر ادارات مسئول را نسبت باین موضوع طلب نموده و دنبال آن وزیر امورخارجه ایران یهودى نامبرده را احضار و باو دستور میدهد که از دنبال کردن اعمال تحریک‌آمیز و خلاف اصول خوددارى نماید و یادداشت دیگرى بسفارتخانه‌هاى مختلف نوشته و از اشتباهى که مرتکب شده است عذرخواهى کند و در غیر اینصورت ظرف بیست و چهار ساعت خاک ایران را ترک نماید. لذا مشارالیه بکشورش (اسرائیل) مراجعت و روز بعد بایران بازگشت و از مسئولین دولتى ایران عذرخواهى نمود ضمنا یادداشت دیگرى به هیئتهاى دیپلماسى ارسال و طى آن از عمل اشتباه‌آمیز خود معذرت خواسته است. گیرندگان به اداره کل هفتم ـ بخش خاورمیانه ـ بخش ترکیه و اسرائیل تعداد نسخه آنطوریکه آقاى سفیر لبنان متذکر شدند موضوع یادداشت سفارت اردن (به اتحادیه عرب) مبنى بر باز شدن دفترى براى رسیدگى بامور ایرانیان مقیم اسرائیل. موضوعى دقیق نیست بلکه سفارت سوئیس که عهده‌دار رسیدگى به مشکلات ایرانیهاى اسرائیل است از دولت ایران تقاضا نموده یک کارمند کاردان ایرانى که صلاحیت رسیدگى بامور کنسولى را داشته باشد باسرائیل اعزام نماید تا بکارهاى ایرانیان که بسیار زیاد است رسیدگى کند و این موضوع تازگى ندارد بلکه یکسال و نیم پیش عملى شد و بهمین میزان محدود میگردد. اما آنچه در یادداشت‌هاى دولت کویت (به اتحادیه عرب) وارد شده اغراق‌آمیز و قابل دقت و اعتماد نیست چون دکتر ارسنجانى از وزارت استعفاء داد نه آنطوریکه گفته شده است براى تشکیل کابینه جدید بوده است البته نامبرده از بزرگترین دوستان اسرائیل بشمار میرود و او بود که کارهاى زیر را انجام داد: 1ـ توافق ارسنجانى و موشى‌دیان2 براى اعزام کارشناسان ژئوفیزیک ـ آبهاى تحت‌الارضى 2ـ گولدامایر3 از تهران عبور کرد و آقاى حسن ارسنجانى از او استقبال بعمل آورد. 3ـ مسافرت ارسنجانى باسرائیل و مدتى اقامت او در آنجا پیش از استعفایش و سپس اظهاراتى که در ایران درباره آمادگى اسرائیل براى سرمایه‌گذارى در ایران همچنین تفسیر رادیو اسرائیل درباره مسافرت احمد فرهاد. در اینجا بنامه شماره 2 /7 /14 مورخ 8 /1 /1963 خود اشاره مینمائیم که اسرائیل هرگونه فرصت را مغتنم میشمارد تا روابط خود را با ایران ساخته پیشنهاد تقدیم کار شناسائى در هر زمینه و سرمایه‌گذارى و اعزام دانشجو و غیره مینماید و در تقویت نفوذ یهودیان ایران در زمینه‌هاى مالى و مطبوعات کوشش فراوان بعمل میآورد. اما موضوع اینکه گفته شده است نفوذ اسرائیل در ایران بمیزانى رسیده که با توصیه اسرائیل کنگره کشاورزى که جمعیت فراوانى از کشاورزان در آن شرکت کردند و شاه آن را افتتاح کرد و لوایح اصلاحى ششگانه معروف خود را اظهار داشت (موضوع گزارشات متعددى که در این مورد ارسال نموده‌ایم) برگزار گردیده بسیار اغراق‌آمیز و از حقیقت دور است چون شاه در اغلب کارهایش ابتکار عمل را در دست دارد و شایسته نیست طور دیگرى تعبیر شود. موضوع آمدن برخى مسئولین اسرائیل بایران امرى است واضح ولى مذاکرات فیمابین بصورت رسمى بعمل نمیآید. چنانچه بن‌گوریون4 از تهران عبور کرد و در آنموقع دکتر امینى همراه وزیر خارجه از او دیدن کردند (موضوع گزارش سرى ما بشماره....) ولى این ملاقات هم بطور رسمى انجام نگرفت.
قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک جلد ششم تبعید
 
تعداد بازدید: 2003آرشیو اسناد

نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی:

جدیدترین مطالب

پربازدیدها

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 1342 محفوظ است.