اسناد

وضعیت پرونده دستگیرشدگان 15خرداد 1343/07/01پیوست نامه 3169 /6تاریخ : 1 /7 /43 قزوین مشخصات کامل ـ جریان پرونده در مراجع قضایى ردیف ـ نام ـ نام پدر ـ شهرت ـ لقب ـ شماره شناسنامه ـ شغل ـ نحوه دستگیرى ـ تاریخ دستگیرى ـ تاریخ احاله پرونده به دادگاه ـ سرانجام کار ـ ملاحظات 1ـ قاسم ـ اکبر ـ ارمغان ـ ـــــــ ـ ـــــــ ـ خرازى‌فروش ـ توسط ساواک ـ 18 /3 /42 ـ 14 /7 /42 ـ در دادگاه بدوى برائت حاصل پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده است. 2ـ جعفر ـ محمدعلى ـ حمیصى ـ ـــــــ ـ 7544 قزوین ـ بزاز ـ توسط ساواک ـ 18 /3 /42 ـ 14 /7 /42 ـ در دادگاه بدوى برائت حاصل پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده است. 3ـ اسماعیل ـ حاجى‌بابا ـ توکلى ـ ـــــــ ـ 150 قزوین ـ بارفروش ـ توسط ساواک ـ 18 /3 /42 ـ 14 /7 /42 ـ در دادگاه بدوى برائت حاصل پرونده به دادگاه تجدیدنظر احاله گردیده است. 4ـ محمود ـ حسین ـ شاعرى ـ ـــــــ ـ 735 قزوین ـ نجار ـ توسط شهربانى ـ 19 /3 /42 ـ ـــــــ ـ در دادگاه بدوى به مدت 70 روز زندانى محکوم بنا به اعتراض دادستان پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده است. محمود ـ حسین ـ شاعرى ـ ـــــــ ـ 735 قزوین ـ نجار ـ ساواک قزوین ـ 6 /3 /43 ـ ـــــــ ـ چون قریبا بازداشت گردیده سرانجام کار وى معلوم نیست. 5ـ محمدعلى رحیم ـ ابوالقاسم ـ پیله‌فروشها ـ ـــــــ ـ ـــــــ ـ شاگرد بزاز ـ شهربانى قزوین ـ 18 /3 /42 ـ 10 /6 /42 ـ سن مشارالیه در حدود شانزده ساله بوده درباره‌اش قرار التزام صادر و آزاد گردیده است. 6ـ محمدعلى ـ ابوالقاسم ـ پیله‌فروشها ـ ـــــــ ـ 55776 قزوین ـ بارشکن ـ شهربانى قزوین ـ 18 /3 /42 ـ 10 /6 /42 ـ در دادگاه عادى به هفتاد روز زندانى محکوم برحسب تقاضاى دادستان پرونده به دادگاه تجدیدنظر احاله گردیده است. 7ـ جعفر ـ محمد ـ رفیع‌زاده ـ ـــــــ ـ 454 قزوین ـ بزاز ـ ساواک قزوین ـ 18 /3 /42 ـ 14 /7 /42 ـ در دادگاه بدوى به سه ماه زندان محکوم لکن برحسب تقاضاى دادستان پرونده به دادگاه تجدیدنظر احاله گردیده است. 8ـ غلامحسین ـ محمدیوسف ـ فولادى ـ ـــــــ ـ 49 قزوین ـ شاگرد خرازى‌فروش ـ ساواک قزوین ـ 22 /3 /42 9ـ باقر ـ رضا ـ امامى ـ ـــــــ ـ 25812 قزوین ـ کارمند دفترى کارخانه آذربایجان ـ ساواک قزوین ـ 18 /3 /42 ـ ـــــــ ـ نامبرده در دادگاه قزوین برائت حاصل نموده است. 10ـ غلامحسین ـ حاجى‌رضا ـ امینى ـ غنچه ـ 505 قزوین ـ خرازى و میخ‌فروش ـ ساواک قزوین ـ 22 /3 /42 ـ ـــــــ ـ در دادگاه عادى برائت حاصل نموده لکن دادستان تقاضاى تجدیدنظر نمود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. غلامحسین ـ حاجى‌رضا ـ امینى ـ غنچه ـ 505 قزوین ـ خرازى و میخ‌فروش ـ ساواک قزوین ـ 6 /3 /42 ـ ـــــــ ـ چون قریبا بازداشت گردیده سرانجام کار وى معلوم نیست. 11ـ ابوالمعالى ـ نصراللّه‌ ـ شهیدى ـ ـــــــ ـ 43283 قزوین ـ سردفتر 269 تهران ـ شهربانى قزوین ـ 18 /3 /42 ـ 13 /7 /42 ـ در دادگاه عادى قزوین مشارالیه به یک ماه زندان محکوم گردیده است. 12ـ محمدصادق ـ هدایت‌اللّه‌ (حاج مجتهد) ـ شهیدى ـ ـــــــ ـ 557 قزوین ـ ـــــــ ـ ساواک قزوین ـ 18 /3 /42 ـ 13 /7 /42 ـ در دادگاه عادى قزوین برائت حاصل نموده است. 13ـ تقى ـ محمود ـ امانى ـ ـــــــ ـ 1087 بخش 8 تهران ـ کتابفروش ـ ساواک قزوین ـ 21 /2 /42 ـ 2 /5 /42 ـ پس از صدور قرار مجرمیت و منع پیگرد جهت اظهارنظر نهایى به دادستانى ارتش احاله گردیده است. 14ـ رضا ـ محمود ـ امانى ـ ـــــــ ـ 141 بخش 8 تهران ـ کتابفروش ـ ساواک قزوین ـ 21 /2 /42 ـ 2 /5 /42 ـ پس از صدور قرار مجرمیت و منع پیگرد جهت اظهارنظر نهایى به دادستانى ارتش احاله گردیده است. 15ـ مهدى ـ محمود ـ امانى ـ ـــــــ ـ 35400 قزوین ـ کتابفروش ـ ساواک قزوین ـ 21 /2 /42 ـ 2 /5 /42 ـ پس از صدور قرار مجرمیت و منع پیگرد جهت اظهارنظر نهایى به دادستانى ارتش احاله گردیده است. 16ـ سیداسداللّه‌ ـ سیدعلى ـ مجد ـ ـــــــ ـ 869 قزوین ـ واعظ ـ ساواک قزوین ـ 25 /3 /42 ـ 4 /6 /42 ـ در دادگاه عادى قزوین چهل و پنج روز زندانى محکوم لکن بنا به تقاضاى دادستان پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. 17ـ کاظم ـ رضا ـ طباخ ـ ـــــــ ـ 87 قزوین ـ ... دوز ـ شهربانى قزوین ـ 20 /3 /42 ـ 14 /7 /42 ـ در دادگاه عادى قزوین به سه ماه زندانى محکوم در دادگاه بدوى نیز برائت حاصل نموده است. 18ـ سیداسماعیل ـ سیدحسین ـ میرسلامى ـ ـــــــ ـ 2 صادره از قریه ....


قیـام پـانـزده خـرداد ، بـه روایـت اسنـاد سـاواک ، جلد نهم ، (ناگفته‏ها ـ دستگیرشدگان)
 
تعداد بازدید: 2135آرشیو اسناد

نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی:

جدیدترین مطالب

پربازدیدها

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 1342 محفوظ است.